Για την πλοήγηση


Εξαρτήματα Αλεξούδης στις Αχαρνές

Γαλβανιζέ σύνδεσμοι διαφόρων τύπων για περιφράξεις. Διαθέσιμοι για σωλήνες Φ33, Φ42, Φ48 ΚΑΙ Φ60.

Μούφα σύνδεσης σωλήνων
Μούφα σύνδεσης σωλήνων
Σύνδεσμος αντιρίδων
Σύνδεσμος αντιρίδων
Σύνδεσμος σωλήνων γωνίας 90 μοιρών
Σύνδεσμος σωλήνων γωνίας 90 μοιρών
Σύνδεσμος σωλήνων ρυθμιζόμενης γωνίας
Σύνδεσμος σωλήνων ρυθμιζόμενης γωνίας
Σύνδεσμος σωλήνων τύπου ¨ΤΑΦ¨
Σύνδεσμος σωλήνων τύπου ¨ΤΑΦ¨