Για την πλοήγηση


Κονσερτίνες Αλεξούδης στις Αχαρνές


Στην επιχείρηση ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ στις Αχαρνές θα βρείτε κονσερτίνες για την αναβάθμιση της ασφάλειας της περίφραξής σας.

Πλέγμα ασφαλείας, τύπου CONSERTINA, για προστασία από διαρρήκτες. Διατίθεται σε 3 τύπους:

Το μήκος αυτής ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της.

Κονσερτίνες Αλεξούδης
Κονσερτίνες Αλεξούδης
Κονσερτίνες Αλεξούδης
Κονσερτίνες Αλεξούδης